คำสั่งปฏิบัติงาน

คำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่
1 1058/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 2 เม.ย. 2563
2 1059/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 2 เม.ย. 2563
3 1060/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 2 เม.ย. 2563
4 1157/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 23 เม.ย. 2563
คำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่
1 3460/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี รอบ 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 24 ต.ค. 2561
2 3480/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 26 ต.ค. 2561
3 3804/2561 ศธ 3804/2561 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด” 22 พ.ย. 2561
4 3850/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูลเรื่อง “ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ” 26 พ.ย. 2561
5 3894/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 1(1/1) (Portfolio) 29 พ.ย. 2561
6 4146/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี รอบ 1 (1/2) การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 19 ธ.ค. 2561