ติดต่อเรา

วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  หยุดเสาร์  อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์


 

โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ

 • 1710 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
 • 1711 หัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนัก
 • 1713 ผู้อำนวยการสำนัก
 • 1714 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : คำร้องทั่วไป)
 • 1715 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : ทรานสคริป ใบรับรอง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทบ.17)
 • 1717 กลุ่มงานไอที (ลงทะเบียนเรียน ปลดล็อก รีเซ็ตรหัสผ่าน)
 • 1718 กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา (วัดผลสำเร็จการศึกษา)
 • 1719 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา (เอกสารสำคัญ)
 • 1716 / 1998 ศูนย์รับนิสิตสายตรง (รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่)
 • เบอร์ Fax : 0-2466-6006