รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 1/64, 2/64, 3/64

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 1/64, 2/64, 3/64)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
1/2564 รอบที่ 1 3 กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
17 กุมภาพันธ์ 2565
1/2564 รอบที่ 2 3 มีนาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
17 มีนาคม 2565
1/2564 รอบที่ 3 7 เมษายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
21 เมษายน 2565
1/2564 รอบที่ 4 5 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
19 พฤษภาคม 2565
1/2564 รอบที่ 5 2 มิถุนายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
16 มิถุนายน 2565
2/2564 รอบที่ 1 3 มีนาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
17 มีนาคม 2565
2/2564 รอบที่ 2 7 เมษายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
21 เมษายน 2565
2/2564 รอบที่ 3 5 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
19 พฤษภาคม 2565
2/2564 รอบที่ 4 2 มิถุนายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
16 มิถุนายน 2565
2/2564 รอบที่ 5 7 กรกฎาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
21 กรกฎาคม 2565
2/2564 รอบที่ 6 9 สิงหาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
23 สิงหาคม 2565
2/2564 รอบที่ 7 1 กันยายน 2565 15 กันยายน 2565
3/2564 รอบที่ 1 6 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 1/63, 2/63, 3/63

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 1/63, 2/63, 3/63)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
1/2563 รอบที่ 1 4 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กุมภาพันธ์ 2564
1/2563 รอบที่ 2 4 มีนาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มีนาคม 2564
1/2563 รอบที่ 3 8 เมษายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
22 เมษายน 2564
1/2563 รอบที่ 4 13 พฤษภาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
27 พฤษภาคม 2564
1/2563 รอบที่ 5 10 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มิถุนายน 2564
2/2563 รอบที่ 1 8 เมษายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
22 เมษายน 2564
2/2563 รอบที่ 2 13 พฤษภาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
27 พฤษภาคม 2564
2/2563 รอบที่ 3 10 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มิถุนายน 2564
2/2563 รอบที่ 4 8 กรกฎาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
22 กรกฎาคม 2564
2/2563 รอบที่ 5 5 สิงหาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
19 สิงหาคม 2564
2/2563 รอบที่ 6 2 กันยายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
16 กันยายน 2564
2/2563 รอบที่ 7 7 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2564
3/2563 รอบที่ 1 7 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2564
3/2563 รอบที่ 2 4 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
18 พฤศจิกายน 2564
3/2563 รอบที่ 3 2 ธันวาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
16 ธันวาคม 2564
3/2563 รอบที่ 4 6 มกราคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
20 มกราคม 2565
3/2563 รอบที่ 5 3 กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจสอบรายชื่อ
17 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาของรอบเทอม 1/63, 2/63, 3/63
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62 (รับปริญญาวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62 )

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2560 รอบที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มีนาคม 2561
2/2560 รอบที่ 2 5 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
26 เมษายน 2561
2/2560 รอบที่ 3 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤษภาคม 2561
2/2560 รอบที่ 4 7 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มิถุนายน 2561
2/2560 รอบที่ 5 10 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
24 กรกฎาคม 2561
2/2560 รอบที่ 6 2 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
16 สิงหาคม 2561
2/2560 รอบที่ 7 4 กันยายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กันยายน 2561
3/2560 รอบที่ 1 4 กันยายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กันยายน 2561
3/2560 รอบที่ 2 4 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 ตุลาคม 2561
3/2560 รอบที่ 3 8 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
22 พฤศจิกายน 2561
3/2560 รอบที่ 4 6 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
20 ธันวาคม 2561
3/2560 รอบที่ 5 10 มกราคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2562
1/2561 รอบที่ 2 10 มกราคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2562
1/2561 รอบที่ 3 7 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562
1/2561 รอบที่ 4 7 มีนาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มีนาคม 2562
1/2561 รอบที่ 5 4 เมษายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 เมษายน 2562
1/2561 รอบที่ 6 2 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2562
1/2561 รอบที่ 7 6 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
20 มิถุนายน 2562
1/2561 รอบที่ 8 4 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กรกฎาคม 2562
2/2561 รอบที่ 1 7 มีนาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มีนาคม 2562
2/2561 รอบที่ 2 4 เมษายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 เมษายน 2562
2/2561 รอบที่ 3 2 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2562
2/2561 รอบที่ 4 6 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
20 มิถุนายน 2562
2/2561 รอบที่ 5 4 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กรกฎาคม 2562
2/2561 รอบที่ 6 8 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
22 สิงหาคม 2562
2/2561 รอบที่ 7 5 กันยายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
19 กันยายน 2562
2/2561 รอบที่ 8 3 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
17 ตุลาคม 2562
3/2561 รอบที่ 1 3 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
17 ตุลาคม 2562
3/2561 รอบที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤศจิกายน 2562
3/2561 รอบที่ 3 4 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 ธันวาคม 2562
3/2561 รอบที่ 4 9 มกราคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
23 มกราคม 2563
3/2561 รอบที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2563
1/2562 รอบที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2563
1/2562 รอบที่ 2 5 มีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563
1/2562 รอบที่ 3 16 เมษายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
30 เมษายน 2563
1/2562 รอบที่ 4 14 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤษภาคม 2563
1/2562 รอบที่ 5 4 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มิถุนายน 2563
1/2562 รอบที่ 6 2 กรกฏาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
16 กรกฏาคม 2563
2/2562 รอบที่ 1 5 มีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563
2/2562 รอบที่ 2 16 เมษายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
30 เมษายน 2563
2/2562 รอบที่ 3 14 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤษภาคม 2563
2/2562 รอบที่ 4 4 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มิถุนายน 2563
2/2562 รอบที่ 5 2 กรกฎาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
16 กรกฎาคม 2563
2/2562 รอบที่ 6 6 สิงหาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 สิงหาคม 2563
2/2562 รอบที่ 7 3 กันยายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
17 กันยายน 2563
2/2562 รอบที่ 8 8 ตุลาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
22 ตุลาคม 2563
3/2562 รอบที่ 1 8 ตุลาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
22 ตุลาคม 2563
3/2562 รอบที่ 2 29 ตุลาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
12 พฤศจิกายน 2563
3/2562 รอบที่ 3 3 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
9 ธันวาคม 2563
3/2562 รอบที่ 4 7 มกราคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มกราคม 2564
3/2562 รอบที่ 5 4 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญารอบที่จะถึงนี้ รวม 8 เทอม (2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62)

“นี่คือรอบล่าสุดที่จะเข้ารับ”

 

ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/59, 3/59, 1/60 (รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/59, 3/59, 1/60)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2559 รอบที่ 1 02 มีนาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
16 มีนาคม 2560
2/2559 รอบที่ 2 11 เมษายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
28 เมษายน 2560
2/2559 รอบที่ 3 9 พฤษภาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
29 พฤษภาคม 2560
2/2559 รอบที่ 4 1 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มิถุนายน 2560
2/2559 รอบที่ 5 6 กรกฏาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กรกฎาคม 2560
2/2559 รอบที่ 6 3 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2560
3/2559 รอบที่ 1 3 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2560
3/2559 รอบที่ 2 7 กันยายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
21 กันยายน 2560
2/2559 รอบที่ 7 5 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2560
3/2559 รอบที่ 3 5 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2560
3/2559 รอบที่ 4 2 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤศจิกายน 2560
3/2559 รอบที่ 5 7 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
21 ธันวาคม 2560
3/2559 รอบที่ 6 4 มกราคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มกราคม 2561
3/2559 รอบที่ 7 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 กุมภาพันธ์ 2561
1/2560 รอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 กุมภาพันธ์ 2561
1/2560 รอบที่ 2 28 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มีนาคม 2561
1/2560 รอบที่ 3 5 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
26 เมษายน 2561
1/2560 รอบที่ 4 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤษภาคม 2561
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากปีก่อน
ตรวจสอบรายชื่อ