รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 โควตา (ผลการเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน)

 

2562-2-Gpa-Announce