ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1/2 Portfolio ปี 2562

มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM
อาคาร 10 ชั้น 1
โดยแยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
– คณะครุศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยการดนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ

2562-1-2-pass