รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 โควตา (ความสามารถพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

2562-2-Talent-Announce