Do Quiz Pick Star

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรม “Do Quiz Pick Star” เป็นกิจกรรมตอบคำถามทางวิชาการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และสาระน่ารู้ต่าง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ เคาน์เตอร์บริการอาคาร 5 วันที่ 7 มกราคม 2562 รอบที่ 1 : เวลา 10.00 – 12.00 น. และ รอบที่ 2 : เวลา 13.30 – 15.00 น.

ภาพ: มรกต ข่าว:วรรณภา