งดการเรียนการสอน

งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมีการใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกข้าราชการ กทม. สำหรับการเรียนการสอนชดเชย จะประกาศให้ทราบในภายหลัง