งดการเรียนการสอน

ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM.2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของเด็กและเยาวชน
จึงได้ประกาศให้มีการงดการเรียนการสอนในวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับการเรียนการสอนชดเชย จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก