ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร และ กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กรุณาตรวจสอบตัวสะกด คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อย

หากพบว่าสะกดผิด ให้ติดต่องานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562