รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 5 การรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ