ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก โดย นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุม วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2

(ข่าว/ภาพ: วรรณภา)