รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th