การส่งเอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รหัส 63…)
ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
**ส่วนการอัปโหลดเอกสารจะมีรูปแบบให้เลือกอีกครั้งในระบบ**
.
อัปโหลดไฟล์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://bsrudocument.tk
.
สำหรับนักศึกษา TCAS รอบ 1 ที่ยังไม่ส่งใบ ปพ.1 ต้องมาส่งด้วยตนเองพร้อมใบผ่อนผัน(สีเหลือง) หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 แล้ว