โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

📢ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบการเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

🚩หัวข้อ : การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่และการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนในยุค New Normal

🗓️กำหนดการโครงการ
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

🧑‍💼กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)
(ภาคพิเศษสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้)


🗓️ตารางกำหนดการอบรม
🔸22 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คณะครุศาสตร์
และหลักสูตร คบ.จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

🔸22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

👉23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ

👉23 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี และหลักสูตร คบ. สังกัดวิทยาลัยการดนตรี
—–
🎉การเข้าสู่การอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
1.นักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Computer / Smartphone /Tablet
2.Login ด้วย Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย
3.นักศึกษาจะพบกับห้องอบรมตามกำหนดการของสาขาวิชา
เช่น นักศึกษา อบรมวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องอบรม ฺBSRU1 ใน Microsoft Teams ของนักศึกษาจะปรากฏชื่อห้องอบรม ดังนี้

“BSRU1_(22/8/63-เช้า) อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่”

—–
🎗️กรณีน้อง ๆ ไม่พบ Teams ที่ขึ้นต้นด้วย BSRU_ ตามกำหนดการของคณะและสาขาวิชา น้อง ๆ สามารถขอเข้าร่วม Teams สำหรับการอบรม โดยสามารถขอเข้าร่วมอบรมตามห้องที่กำหนด ดังนี้
1. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=693

2. สังเกตุใต้ชื่อห้อง BSRU_ ของแต่ละวันเวลา ตามกำหนดการของคณะและสาขาวิชา น้อง ๆ สามารถกดลิงค์ “ขอเข้าร่วมทีมอบรม”

3. จากนั้น น้อง ๆ รอการกดรับจาก Admin ประจำห้องอบรม

เพียงเท่านี้ น้อง ๆ ก็สามารถเข้าห้องอบรมตามกำหนดการที่กำหนดได้แล้วนะครับ

*ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันอบรม*
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่ @ccbsru ได้เลย….