ขอเชิญชวนนักศึกษา ปี 3 และ ปี 4 เข้าร่วมโครงการ Tea break

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Tea break เรื่อง “ก้าวสู่ความสำเร็จ ต้องยื่น ทบ.17 นะจ๊ะ” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการยื่นคำร้องขอแจ้งเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) และเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15