รับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
รับบัตรวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้อง EDU ROAM อาคาร 10 ชั้น 1
สิ่งที่ต้องเตรียมมา 🗂
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. โทรศัพท์ smartphone
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์
หรือลิงก์
*สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ให้รอประกาศในรอบถัดไป*
CARDSTD-2563-1