ก้าวสู่ความสำเร็จต้องยื่น ทบ.17 นะจ๊ะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ Tea Break เรื่อง “ก้าวสู่ความสำเร็จต้องยื่น ทบ.17 นะจ๊ะ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษา การยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย(ทบ.17) และการขอใบรับรองต่าง ๆ โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นวิทยากร ณ อาคาร 7 ชั้น 15 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ข่าว/ภาพ: นางสาววรรณภา  ศิริภากรชัย)