ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ Tea break เรื่อง “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด” สำหรับนักศึกษาปี 1 และผู้ที่สนใจ
—-
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ Tea break เรื่อง “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด” สำหรับนักศึกษาปี 1 และผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับความรู้ในการใช้ระบบบริการการศึกษา (MIS) ในด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบประวัตินักศึกษา ตรวจสอบตารางเรียน ผลการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งได้มีความเข้าใจในการยื่นคำร้องต่างๆ เช่น การขอแก้ไขข้อมูลประวัติ การขอใบรับรอง เป็นต้น โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นวิทยากร ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง EDU ROAM และอาคาร 10 ชั้น 8 ห้อง 1081
.
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/25631202RegisMIS
—-
ภาพ/ข่าวโดย : (วรรณภา ศิริภากรชัย)