ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับภาคปกติ

สำหรับผู้สมัครเรียน ภาคปกติ ที่ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว

  • รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

  • รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

  • รอบที่ 1 บริการวิชาการ (พื้นที่) ครั้งที่ 1

  • รอบที่ 1 บริการวิชาการ (พื้นที่) ครั้งที่ 2

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ http://admission.bsru.ac.th