รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2

สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสาขา คลิกที่นี่