รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ

 

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://talent.bsrutoday.tk/

0330-ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรั