ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียน 1/2564

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องไว้แล้ว อย่าลืมตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง ต้องเป็น “รับคำร้องแล้ว”