รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
——
• ด้านกีฬา
• ด้านดนตรี (ตะวันตก)
• ด้านดนตรี (ไทย)
• ด้านศิลปะ
• ด้านนาฏศิลป์ (สากล)
• ด้านนาฏศิลป์ (ไทย)
• ด้านการแสดง
• ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
——
เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน – 17 ตุลาคม 2564
สมัครได้ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

——
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
.
พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564
.
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2564
——
***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา และการทำสัญญาผู้ได้รับทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง