การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

📚 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์
สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)


📅 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.​ 2565
🕘 เวลา 10.00 น.

🔶สถานที่ประชุม
✅การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting