ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565