ปิดให้บริการวันที่ 12 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
———–ปิดให้บริการ————-
>>> วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 <<<
>>> ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป <<<
เพื่อให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยไม่เร่งรีบและเกิดความปลอดภัย
ขออภัยในความไม่สะดวก