รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

สมัครผ่านระบบกลาง TCAS ที่เว็บไซต์

https://mytcas.com

1.สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ TCAS  

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

  • ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

3.ยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ TCAS 

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565

  • ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

4.รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2565