ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนฤดูร้อน/2564
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบตนเองก่อนลงทะเบียนเรียน
 
กลุ่ม 1 ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยในรอบแรก
——ไปยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่เว็บไซต์ https://aarservice.bsru.ac.th/request/
 
กลุ่ม 2 เคยลงทะเบียนเรียนในรอบแรกแล้ว แต่จะลงเพิ่มรายวิชา
——ไปลงทะเบียนเพิ่มได้เลยที่เว็บไซต์ https://mis.bsru.ac.th