สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เวทีใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

รายละเอียด วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ วันรับจริง File
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  28 - 29 ก.ค. 2557  30 ก.ค. 2557  01 ส.ค. 2557  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558  18 - 19 ส.ค. 2558  20 ส.ค. 2558  22 ส.ค. 2558  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559  12 - 13 ส.ค. 2559  14 ส.ค. 2559  16 ส.ค. 2559  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560  รอประกาศ  รอประกาศ  รอประกาศ  รอประกาศ