การประชุมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (ระดับหลักสูตร)

การประชุมการดำเนินการพัฒ

Read more

การประชุมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (ระดับกลุ่มย่อย)

การประชุมการดำเนินการพัฒ

Read more