กำหนดการรับปริญญา

ฉบับย่อ
รายละเอียด วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ วันรับจริง
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  28 – 29 ก.ค. 2557  30 ก.ค. 2557  01 ส.ค. 2557
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558   18 – 19 ส.ค. 2558  20 ส.ค. 2558  22 ส.ค. 2558
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559   12 – 13 ส.ค. 2559   14 ส.ค. 2559  16 ส.ค. 2559
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560   2 – 5 มี.ค. 2561  6 มี.ค. 2561  8 – 9 มี.ค. 2561
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561  15 – 16 มิ.ย. 2562  17 มิ.ย. 2562  19 มิ.ย. 2562