เวลาเปิด-ปิดทำการ

ที่อยู่ : (อาคาร 5) 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  หยุดเสาร์  อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์