มกราคม 28, 2022

การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

Posted By: admin
Posted By: admin

📚 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์

สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

 

📅 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.​ 2565

🕘 เวลา 10.00 น.

 

🔶สถานที่ประชุม

✅การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting