กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

(กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)
—-
รับบัตร วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ลงทะเบียนเลือกวันผ่าน : https://link.bsru.ac.th/STD-CARD64
2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
3. บัตรประชาชนตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. โทรศัพท์ Smartphone