ปิดให้บริการวันที่ 12 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

———–ปิดให้บริการ————

>>>วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565<<<

>>>ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป<<<

เพื่อให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไม่เร่งรีบ และเกิดความปลอดภัยขออภัยในความไม่สะดวก