เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) ประจำปีการศึกษา 2565
—-
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
—-
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH