แจกของรางวัลนักศึกษาที่ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.