รับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ (รหัส 63 – 64)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ

ปีการศึกษา 2563-2564 (รหัส 63 – 64)

(กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)

—-

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก

—-

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th

—-

สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
  2. บัตรประชาชนตัวจริง
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. โทรศัพท์ Smartphone

**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ธนาคารอาจจำกัดจำนวนผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดการแออัดระหว่างการรับบัตร**