มบส. ร่วมกับ NEEM MALL จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ธีม NEEM MALL SCHOOL TOUR “MATCH YOUR LIKE”

มบส. ร่วมกับ NEEM MALL จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ธีม NEEM MALL SCHOOL TOUR “MATCH YOUR LIKE”

—-

วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 “ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสตาร์ทอัพ” ภายใต้ธีม NEEM MALL SCHOOL TOUR “MATCH YOUR LIKE”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการส่งเสริมความรู้ การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้าน Digital Marketing เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนผ่านแพลตฟอร์ม NEEM MALL พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี กับ บริษัท นีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์ NEEM MALL นำโดยคุณกฤษดา ฐิติปัญญา กรรมการผู้จัดการ คุณสรรเพชญ เย็นลับ กรรมการ และ ดร.ชัยพร ทบแป ที่ปรึกษาบริษัท เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลผ่านระบบ E-Commerce

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้มากมายจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น การพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพแบบมืออาชีพ การอบรมส่งเสริมธุรกิจด้วยตลาดออนไลน์ เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอ เทคนิคการประชาสัมพันธ์รูปแบบ LIVE การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง PSYCHE และกิจกรรมร่วมสนุกจาก AI entertainment โดยมีนักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

—-

#BSRURecentNews มบส. ร่วมกับ NEEM MALL จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ธีม NEEM MALL SCHOOL TOUR “MATCH YOUR LIKE” #BSRUNews