พฤษภาคม 6, 2022

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

Posted By: admin
Posted By: admin

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

—-

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ SOAR Analysis และร่วมกันทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค : Plan Bsru

เว็บไซต์ : plan.bsru.ac.th/

โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

—-

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

—-

#BSRURecentNews กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) #BSRUNews