5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

——

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม “BSRU ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

โดย ดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน จากนั้นถ่ายภาพโพสเฟสบุ๊ค

 

#GreenBSRU2022

#BSRUฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

#วันสิ่งแวดล้อมโลก

——

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก แก้วน้ำรักษ์โลก 1 ใบ

*จำกัด 1 ใบ/ท่าน รับของที่ระลึกได้ที่งานเลขานุการ

 

#วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ #WorldEnvironmentDay เป็นวันที่ #องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้น ของการร่วมมือกันจากหลากหลายประเทศในด้าน #สิ่งแวดล้อม และให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

 

“มาร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรากัน”

#GreenUniversity #BSRU #UiGreenMetric2022

——