28 ธันวาคม 2565

กิจกรรมทำบุญสำนัก เทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. จัดกิจกรรมทำบุญสำนัก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
—-
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดงานทำบุญสำนัก และงานปีใหม่ 2566 โดยมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก รวมทั้งรองอธิการบดีและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะเข้าร่วม และช่วงในบ่ายเป็นกิจกรรมการแลกของขวัญวันปีใหม่