9 มกราคม 2566

สารพันปัญหา และ วิธีการแก้ไข การใช้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS)

Posted By: admin
Posted By: admin
สำหรับอาจารย์ ที่กำลังส่งเกรด และพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
แต่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานเว็บไซต์
 
กรณีทำตามคำแนะนำแล้วยังพบปัญหา
 
ให้ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ คุณบังอร
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1723 เบอร์ภายใน 113