เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 QUOTA ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 QUOTA ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

——
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 25 มีนาคม 2566
วันสอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH