26 มกราคม 2566

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ

Posted By: admin
Posted By: admin
  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ
    • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่
    • **ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th