30 มกราคม 2566

การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

Posted By: admin
Posted By: admin
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
—-
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-