19 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มไลน์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted By: admin
Posted By: admin

กลุ่มไลน์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถสแกนลิงก์ผ่าน QRCode หรือลิงก์ https://link.bsru.ac.th/SAST2566

โปรดตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก