11 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อบัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564)

Posted By: admin
Posted By: admin
 
* ค้นหาข้อมูลโดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา
** กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันเวลาราชการ
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ยศ ชื่อนามสกุลได้ เนื่องจากมีการอนุมัติสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
*กรณีไม่พบรายชื่อบัณฑิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1710, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718
*กรณีบัณฑิตที่เลื่อนรับปริญญาแต่ไม่พบรายชื่อ สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณวารุณี โทร. 0 24737000 ต่อ 1770
คุณสมควร โทร. 0 473 7000 ต่อ 1753
———————–
ติดต่อเรื่องชุดครุยได้ที่
———————–

สำหรับกำหนดการรายงานตัวบัณฑิต และกำหนดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง