12 กรกฎาคม 2566

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รหัส 66)

Posted By: admin
Posted By: admin

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2566 (รหัส66)

—-
รับบัตร วันที่ 24 – 26 ก.ค. 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ลงทะเบียนเลือกวัน ที่เว็บไซต์ https://aarservice.bsru.ac.th/cardq
2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
3. บัตรประชาชนตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. โทรศัพท์ Smartphon

 


ตรวจสอบรายชื่อ/จองช่วงเวลารับบัตรประจำตัวนักศึกษา